Kobbernett: Vi kan tilby drifting og utbygging av alle Ekom-nett.
Det innebærer alt innen spredenett til telefoni og data, samt arbeid i det offentlige telenettet.
Vi har kompetanse og erfaring på feilsøking i eldre og nye kobbernett. Vi har også erfaring med å dra høyspentkabler i rør, oppsetting av stolpekurs og blåsing av alle typer kabler og rør.

Fibernett: Vi kan tilby bedrifter og privatkunder alle løsninger på fibernett. Vi har kompetanse på blåsing av fiber, subbing av rør, samt skjøting og feilsøking på fibernett.

Kontakt oss: Ønsker du å komme i kontakt med oss eller har du spørsmål angående noen av våre produkter eller tjenester? Kontortid: kl. 8.00 til 16:00